שירים

שלום לך עוזי

נצחון החפשי"מ

המ"פ הרץ קדימה

הסמל שהעצים

כך מימים ימימה

 

איגוף ימין בריצה שפופה

הכדורים שורקים

ריח אבק השרפה

גיבורים אלמונים

 

מארב בדרך לתעלה

עושים את הבלתי אפשרי

ישפוט בית הדין של מעלה

מי שמר, או לא שמר

את "הבית השלישי"

 

דמעות בעיני

הרי יכול היה להיות אחרת

די!

 

שלום לך עוזי, שלום חבר

זה השלום שהובטח ולא בא

ואתה, אתה כל כך חסר

 

 

 

 

תגובות

שמואל כהן / שלום חבר אתה חסר / 04/10/2022 04:28
אורנה / המלחמה וגרורותיה / 04/10/2022 05:15
גלי צבי-ויס / יכול היה להיות אחרת / 04/10/2022 07:18
רחל בנגורה / נוסטלגיה של קרבות ואנשים / 04/10/2022 09:02
נורית ליברמן / השלום שהובטח ולא בא ואתה, אתה כל כך חסר / 04/10/2022 10:37
רבקה ירון / *** / 04/10/2022 13:53
דני זכריה / דמעות בעיני / 04/10/2022 15:32