שירים

לפניך הייתי

לפניך

היתה הארץ

תוהו ובוהו

חושך על

פני תהום

לפניך

הייתי לב קודר

נשמה בוכה

ממעל

תהו שמיים

מתחתינו

נקוו מיים

בבואך

היית לי לב

ואני לך

לקדושה

היינו ישות

אחת

איש ואשה

דבקים באלוהים

ובאהבה

------------------------

יום נעים

 

תגובות

שמואל כהן / היית לי לב / 13/06/2022 11:39
גלי צבי-ויס / דבקים באלוהים ובאהבה / 13/06/2022 11:46
מרים מעטו / גלי יקרהלי❤ / 13/06/2022 16:54
דני זכריה / היינו ישות / 13/06/2022 11:49
רבקה ירון / *** / 13/06/2022 16:09
רחל בנגורה / בואו גרם לך להיות בטוב / 14/06/2022 08:25
נורית ליברמן / בבואך היית לי לב / 14/06/2022 08:41