הודעות והגיגים

אל תדבר אלי-הגיג

אל תדבר אלי

גבוהה גבוהה

הפשטות

מדברת אלי

--------

שבוע ניפלא

תגובות

דני זכריה / הפשטות מדברת אליך / 26/12/2021 10:39
אורנה / הכי טוב פשוט / 26/12/2021 10:57
אורנה / אוהבת אותך , בגלל / 27/12/2021 09:17
מרים מעטו / אורנה אהובה / 27/12/2021 15:14
אורנה / מרגשת את / 27/12/2021 15:47
אודי גלבמן / גם הפשטות כשהיא אמיתי / 26/12/2021 14:41
גלי צבי-ויס / לגמרי כך / 26/12/2021 16:04
מרים מעטו / 🖤🖤🖤🖤 / 28/12/2021 11:17
שמואל כהן / "הדברים הפשוטים ביו / 26/12/2021 16:08
יום טוב צבי / ממש כך / 26/12/2021 16:16