שירים

אותיות צריכות בית

אותיות צריכות בית

 

אותיות צריכות בית
נושאות אותו על גבן השברירי
כצב גלאפגוס עתיק יומין
יוצרות מפתחים בנוף 
כטבעות שחיזרים 

השאירו לכאורה
בשדות חיטה בעמק

 

כי אילמלא מדור כבד גוף ולשון זה
תהינה כחשופית פגיעה
לנזקי המלח והקור

תגובות

גלי צבי-ויס / כצב גלפאגוס / 02/08/2021 05:25
מרים מעטו / תומר יקר / 02/08/2021 07:14
אורנה / אכן צריכות בית / 02/08/2021 09:04