שירים

פרפרים קפואים

  1. פרפרים קפואים

 

כפרפרים קפואים 
ירדו עלי פתותי שלג 
מכסים טפח בפני

על חותמי נחת פתית אחד
עומד על בלימה
כפסע מלפול לתהום כאחיו

אולי אנצור רסיס מופלא זה
כנוצת ציפור נודדת 
אולי יהפך לאבק זכרונות 
עם בוא העונה החמה

תגובות