שירים

אדם וחוה

לאדם וחוה

אין גוף

הם חולפים

בשנתם

דרך קירות

אדם וחוה

הם אנדרוגינוס

מבטם של

גברים ונשים

לא סר מהם

כי עיני חוה

לחות

ועיני אדם

דוקרות

לאדם וחוה

אין חוש טעם

ולא חוש ריח

הם לא חשים

מאום

אדם וחוה

הם סתם

בוב-בובה

עוטים על גופם

עלה תאנה

------------------

שבוע טוב

תגובות

דני זכריה / ​לא חשים / 27/06/2021 10:53
רבקה ירון / *** / 27/06/2021 12:01
גלי צבי-ויס / אנדרוגינוס / 27/06/2021 13:22
שמואל כהן / בכל אחד / 27/06/2021 13:23
אורנה / מדהים / 27/06/2021 13:33
יום טוב צבי / עיני אדם דוקרות / 27/06/2021 13:36
רחל בנגורה / אדם וחווה חדים ומאוחדים / 27/06/2021 14:25
שמאי ארמן / אדם וחוה / 27/06/2021 18:29
אדם אמיר-לב / עיני אדם דוקרות / 28/06/2021 06:13