שירים

מחוללי הפמיניזם

מחוללי הפמיניזם

 

מעבר למעמסה לגבר שנישא בעבר לכלה

 

הוריה דרשו שכישוריה ישמשו במטבח ובאסכלה

 

והלה ללא עויינות

 

משגילה שלו עליונות

 

נענה לדרישה ומנע מהאשה לרכוש השכלה.

 

תגובות

שמואל כהן / קיבל בחדווה  / 20/03/2021 07:43
אלה לי / הוריה הכשירוה למטבח -אשת חייל והוא הבעל מנע ממנה השכלה / 20/03/2021 07:44
שמאי ארמן / בעבר הרחוק,  זו היתה / 20/03/2021 10:11
עליזה ארמן זאבי / תקופה שונה ... / 20/03/2021 16:09
דני זכריה / ​ומנע מהאשה לרכוש השכלה / 20/03/2021 20:59
גלי צבי-ויס / עדיין יש כאלה / 21/03/2021 07:07
רבקה ירון / *** / 21/03/2021 13:30