שירים

גשמי מתכת

גשמי מתכת

 

לבי נסחף 
אחר שגיונות הסתיו
תעתוע גרוס 
לשברי נשימות מעובות.

 

מה ימוללו חדרי 
למראה קול הנפץ 
ומה יזעקו עליות 
במסתמיי הצנופים.

 

הן לא לגשמי מתכת פיללתי

תגובות