שירים

כברק והרעם

יש מבריקים כברק
ויש רועמים כרעם
לצד חלש תמצא  חזק
ושניהם מאזנים את הטעם
אני והכלי השבור
במשימת תיקון ושיפור
אנחנו כחבל טבור
המטיב עם כל חיבור
מה רבים הטובים ממני
וכולם ממש ראויים
טובים בדברים שאינני
וכמים חיים צלולים

תגובות

רבקה ירון / *** / 07/10/2020 20:26
אושרדור / לרבקה / 07/10/2020 21:18
נורית ליברמן / רבים הטובים ממני / 07/10/2020 20:54
אושרדור / לנורית / 07/10/2020 21:20
אושרדור / לגדי / 08/10/2020 06:47
אושרדור / לאלה לי / 08/10/2020 06:48
אושרדור / אלהלי / 08/10/2020 10:38
שמואל כהן / ניגודים בעולם / 08/10/2020 05:51
אושרדור / לשמוליק / 08/10/2020 06:50
אהובה קליין / אושרדור היקר. / 08/10/2020 08:00
אושרדור / לאהובה / 08/10/2020 10:40
אושרדור / לאורנה / 08/10/2020 10:41
גלי צבי-ויס / משימת תיקון / 08/10/2020 08:41
אושרדור / לגלי / 08/10/2020 10:43
עליזה ארמן זאבי / הבריות שברא ריבוןרבות / 08/10/2020 09:41
אושרדור / לעליזה / 08/10/2020 10:44
יצחק אור / הכלי השבר / 08/10/2020 10:12
אושרדור / ליצחק / 08/10/2020 10:45
אושרדור / ליצחק / 08/10/2020 10:46
אושרדור / לאילה / 08/10/2020 10:47
יום טוב צבי / אני הכלי השבור / 08/10/2020 10:30
אושרדור / ליומטוב / 08/10/2020 10:48
מרים מעטו / אושרדור יקראין חזק, אי / 08/10/2020 11:36
אושרדור / למרים / 08/10/2020 16:14
אושרדור / ללילי / 08/10/2020 16:16