שירים

בספינת מילים

בספינת מילים שט ברוח
? "נגוע בחרדת ה"אולי
מיתר השירה מתוח
ממתין רק לי ודאי
זה קול שירי הנשכח
הזועק ממעמקים
מתהום הנשיה ברח
את רוחי שוב להקים
שירי כאביב נעורי
מייסר מכאיב ומתוק
כעת הוא שב אל פני
. מנחם בדמע ושחוק

תגובות

אושרדור / לאילה / 04/10/2020 17:20
אושרדור / לאילה / 04/10/2020 17:51
גלי צבי-ויס / נוגע ללב / 04/10/2020 18:07
אושרדור / לגלי / 04/10/2020 18:22
רבקה ירון / *** / 04/10/2020 18:16
אושרדור / לרבקה / 04/10/2020 18:23
אושרדור / לגדי / 05/10/2020 10:21
אושרדור / לאורנה / 05/10/2020 10:22
שמואל כהן / כמו באביב נעוריך.. / 05/10/2020 07:29
אושרדור / לשמוליק / 05/10/2020 10:25
יום טוב צבי / ספינת המילים / 05/10/2020 07:31
אושרדור / ליומטוב / 05/10/2020 10:26
תפוחי / שיר אביבי ממתין רק לי� / 05/10/2020 08:01
אושרדור / לתפוחי / 05/10/2020 10:27
אלה לי / תתנחם בדמע / 05/10/2020 10:55
אושרדור / לאלה לי / 05/10/2020 11:59
אושרדור / אלהלי / 05/10/2020 17:44
עליזה ארמן זאבי / מגודש רגשותיך העלית ע / 05/10/2020 13:04