בספינת מילים

04/10/2020 15:55 | אושרדור
בספינת מילים שט ברוח
? "נגוע בחרדת ה"אולי
מיתר השירה מתוח
ממתין רק לי ודאי
זה קול שירי הנשכח
הזועק ממעמקים
מתהום הנשיה ברח
את רוחי שוב להקים
שירי כאביב נעורי
מייסר מכאיב ומתוק
כעת הוא שב אל פני
. מנחם בדמע ושחוק