שירים

מילים הרוצות לשמוח

מילים שנחנקו בי פעם
מפרפרות כרוצות לצאת
הן כלואות בקופסת הזעם
הנפתחת מעת לעת
לכל משפט גם מסיכה
של הסתר ושל גילוי
בכל מקרה אין שום ברכה
זולת האור והגילוי
יש אדם שואף לחשוף
ויש אחר שואף לכוח
יש חוכמה ויש אינסוף
.ומילים הרוצות לשמוח
 

תגובות

אודי גלבמן / נפלאות מחשבותיו ורצונ / 28/09/2020 11:01
אושרדור / לאודי / 28/09/2020 14:57
רבקה ירון / *** / 28/09/2020 12:17
אושרדור / לרבקה / 28/09/2020 14:58
אושרדור / לאורנה / 28/09/2020 23:01
שמואל כהן / למילים יש כוח / 29/09/2020 05:33
אושרדור / לשמוליק / 29/09/2020 06:36
גלי צבי-ויס / כלואות בקופסת הזעם / 29/09/2020 07:43
אושרדור / לגלי / 29/09/2020 09:06
יום טוב צבי / שירה / 29/09/2020 09:28
מרים מעטו / אושר דור יקרבכל מקרה א / 29/09/2020 11:20
עליזה ארמן זאבי / רבות מחשבות בלב אדםוע� / 29/09/2020 12:16