שירים

וְיֹודֵעַ, דַּעַת עֶלְיוֹן...

 

 

 

כעשבים שדופי קיץ

 גססו –

טלטוליי המייסרים

בין כמיהה לבין ודאות

ולא הותירו

ולו צללית דקיקה

כי אם זרזיף רך

בגב מודעות.

 

שרויה באופל

ספקותיי

באמצע הגשר

בין שתי גדותיו

של הנהר הסואן,

המגלגל סלעי גחמות -

 גילויי רצון

ושאיפת הדעת,

קולך שמעתי

ופניתי בעקבותיך.

 

וניתן תוקף.

 

 

 

 

 

במדבר פרק כד, טז

תגובות