פוסטים

כתב הפילוסוף פרידריך

 
 

כתב הפילוסוף פרידריך יוזף שלינג, בשנה בה נפטרה אשתו:

"זהו סודה של האהבה, שהיא מקשרת את אלה, שהיו יכולים להיות גם בלעדיה ושעדיין אינם מה שהם, ולא יכלו להיות מה שהם, בלעדיה."

 

מה דעתכם על כך, כתבו בהשראת משפט זה.

 

שלכם,

נורית ליברמן

תגובות

נורית ליברמן / מילים מדהימות, תודה שי / 03/07/2020 08:53
יצחק אור / קטונתי מול המילים / 03/07/2020 18:50
נורית ליברמן / ושוב אצטט את דבריו של / 03/07/2020 19:00
אושרדור / נכון נורית אהבה מרגיש / 09/07/2020 18:15
רבקה ירון / *** / 04/07/2020 14:19
רבקה ירון / *** / 04/07/2020 14:25
נורית ליברמן / פועל כל כך פשוט "להיות" / 05/07/2020 08:34
רבקה ירון / *** / 05/07/2020 12:20
מרים מעטו / ~love~ / 04/07/2020 23:13
נורית ליברמן / מי שלא חווה אהבה, לא יב / 05/07/2020 08:06
רבקה ירון / *** / 08/07/2020 09:15
נורית ליברמן / כתב הפילוסוף פרידריך יוזף שלינג, / 08/07/2020 12:36
רבקה ירון / *** / 08/07/2020 13:23