שירים

למרות...

דמעות ניגרות
בשקית זכרונות
בלוית הימים
מזה דורות.

נותרו מעטים
מאותם הזמנים
בשפה אילמת
עדות מותירים.

אודים לוחשים
"יכולנו לכם
אין אנו כבים
רוחות עבר,בנו נושפים".
תגובות

אושרדור / ולמרות הכל עם ישראל חי / 20/04/2020 19:42
שמואל כהן / נצח ישראל לעד יישאר / 21/04/2020 06:54
גלי צבי-ויס / אודים לוחשים / 21/04/2020 08:04
יום טוב צבי / מזה דורות / 21/04/2020 08:29
נורית ליברמן / אודים לוחשים / 21/04/2020 09:29
עליזה ארמן זאבי / אודים לוחשיםלזכור ולא / 21/04/2020 09:50