פוסטים

תפילה לבריאות ואריכות ימים~ציטוט

יהי רצון מלפניך אדוני אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתמלא רחמים עלינו, ועשה למען אבותינו
הקדושים: אברהם איש החסדיצחק נאזר בגבורה, יעקב כליל תפארת
ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, בצל כנפיך תסתירנו, ונהיה בריאים בכל
איברינו וגידינו, ותשמרנו מכל צרה ומכל פחד ומכל חולי, ןתצילנו מכל מיני כשוף 
ומבלבול הדעת. ואל ידוה לבנו, ואל יחשכו עי'נינו. ונהיה מיושבים בדעתנו.
ותן בנו כח ובריאות לעבודתך וליראתך.
ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, ובכל אשר נפנה נשכיל, ובכל אשר נעשה
נצליח, אמן כן יהי רצון. יהי חסדך עלינו כאשר יחלנו לך: הראנו
אדוני חסדך וישעך תתן לנו: ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך
אשירה לאדוני כי גמל עלי: הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עוזי וזמרת יה
אדוני ויהי לי לישועה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת
באהבה ממני
מרים

תגובות

נורית ליברמן / יהי חסדך עלינו / 15/03/2020 23:10
עליזה ארמן זאבי / מרים אחות יקרה לי !!!נו / 16/03/2020 15:04