שירים

עברית- ערבית

עברית -   ערבית-2

השפה העברית היא שפה מעניינת.

נשנה הסדר נקבל ערבית

נחליף את הבר נקבל רב.

ערבית היא גם תפילה בעברית,

תפילה של היהודים.

ועוד נאמר שישראל ערבים זה לזה.

שוב משתמשים באותה מילה- ערבים.

מישהו בה ער, מי ער  לנעשה?

הערבי או העברי שמתפלל ערבית.

יש בא רע שהוא חבר ורע שהוא  גרוע, 

האם הרע  הוא אדם רע? אז למה רע?.

רע  ורע  אותה מילה, למה? לא נשארו מילים להמרה ?

יש בה גם בית ,אבל גם בערבית יש בית

האם הוא אותו הבית?

עברית שפה מרתקת. יש בה ברית.

אך האם הכוונה היא רק לברית מילה

או לברית בין עמים אחרים

רק לבנים עושים ברית מילה ומה עם הבנות ?

הרי גם הן נמצאות בברית שבתוך העברית

גם במילה ערבית יש ברית,

אז למה הערבית לא כורתת ברית עם העברית

כל כך דומות אך כה שונות, כמו שני העמים.

תגובות

גלי צבי-ויס / ברית / 15/01/2020 07:17
שמואל כהן / יצחק וישמעאל / 15/01/2020 09:30
יום טוב צבי / שני עמים / 16/01/2020 06:46