שירים

חלום בהקיץ

חלום בהקיץ

של עכברי הכיתה

הנדמים לעציץ

העומד בפינה

 

אשליה מתוקה

שאינה מתגשמת

רק המועקה

עד לבגרות היא נשארת

 

מסננת הזיכרון

מסדרת ילדות מאושרת

שבה משמש הדמיון

בסיס איתן לבגרות אחרת

 

@כל הזכויות שמורות

תגובות