שירים

מוזריקו 3מוזריקו (3)

הוא לא יודע
מה יהיה הסוף
ואיך ייראה הסוף
שומר גליל סרט ארוך
שעוטפים בו מתנות
כזה סגול-כחול
שיהיה תמיד איתו
לעת משבר או צרה
ומסתכל על התקרה
מעריך את המשקל
שיישא הסרט עליו.

הוא לא יודע
מה יהיה הסוף
טובים ממנו  
לא חשבו עד הסוף.
סרט סגול-כחול לאריזה
מתנה אחרונה
יביא בסוף-סוף-
למפרקת סוף.


תגובות