שירים

הסיור



סיור לילי בטבע אמיתי
מבטיח לנו המדריך-
העיין שלו ממש מקצועית
במבט חטוף רואה בגוף פגמים.
אומר- אפשר בחושך במישוש
ואנו מתקדמים בליטופים
והרגליים בוטשות ונצמדות
לעיתים מופתעים עד קולות. 
לא מחפשים אוצרות
רק מה שניתן בלי עיניים לראות.

ואחר כך קמים לשירותים-
שלוש לפנות בוקר- שוב מנסים
וסוף סוף נרדמים.
בשבע- הבטיחו- מלובי המלון-
יוצא סיור טבע חלומי
סביב המורדות המשתפלים
ואנחנו יורדים כשפנים.


תגובות

גלי צבי-ויס / יורדים כשפנים / 28/03/2019 06:46
מרים מעטו / ~king~ / 28/03/2019 12:46