שירים

מנענעמנענע

בזמן האחרון
התחלתי להרכין ראש
לנענע אותו מעלה-מטה
כמו עדרי צאן, כראשי בקר
שאני זוכר מאז ראשית ימי
המלחכים ואוכלים ושותים
ומנענעים ראש כמותי.
ואני בטוח ובשמחה מהנהן
הכול איתי בסדר- מיתמם
מפתח עולם חדש וחיובי-
אהיה יותר בריא נפשית-
כך אומר ומנענע ראשי.

תגובות

יום טוב צבי / גישה חיובית / 26/03/2019 05:27
גלי צבי-ויס / כמו עדרי צאן / 26/03/2019 06:43
זיגי בר-אור / תנועות הראש שלך האלה ב / 26/03/2019 14:12
מרים מעטו / ~love~ / 26/03/2019 17:06