שירים

לקראת


הרבה אין לו כבר מה לעשות
הרבה כבר לא כדאי לעשות
הרי הכל ימשיכו אחרים.
זה זמן מתאים להביט
איך בונים סביבו בתים חיים  
לבנים-יציקות-ברזלים-פיגומים
הגנות שלא יקפצו מגגות.
נפלא לא להיות יותר מעורב
רק להשקיף מרחוק ולצחוק-
להשקיע את מרצו בהבטות
איך אחרים עומדים ובונים
לקראת יום האלוהים.

תגובות

יום טוב צבי / לקראת יום האלוהים / 01/03/2019 18:21
גלי צבי-ויס / ימשיכו האחרים / 01/03/2019 18:35
לילי א. / האמת ..צמררת אותי / 02/03/2019 14:23
עליזה ארמן זאבי / לבית אלוקים...נגיע כל ב / 02/03/2019 20:21
שמאי ארמן / שאלות ותהיות במהות הח� / 03/03/2019 08:46