שירים

להחדיר אהבה בלבבות

הכירה היטב את ייסורי הצמיחה

קראה לארכם ולרחבם

מכל סבלותיה קצרה מטעמים

אהבה אמיתית בעולם

מסירות נפש ראתה בעיניה

נדירה, עד כלו כל הכוחות

טבלה במימי תמימותה את ידיה

להחדיר אהבה בלבבות

תגובות

נורית ליברמן / אהבה אמיתית בעולם / 06/03/2016 00:25
גלי צבי-ויס / מסירות נפש / 06/03/2016 08:40
יום טוב צבי / ייסורי הצמיחה / 06/03/2016 09:09
עידית אורדן / מתוך הסבל למדה אהבה אמ / 06/03/2016 10:14
יצחק אור / מסבלותיה קצרה מטעמים / 06/03/2016 10:22
שמאי ארמן / מכוח סבלה ובתמימותה ה / 06/03/2016 21:53
עליזה ארמן זאבי / ברוך שובך ציפורי היקר / 06/03/2016 21:55
דויד סמוכה / על כל הפשעים תכסה אהבה / 08/03/2016 05:39