שירים

הווייתי בהילינג / גליה א.א


באיחולי החלמה מהירה ליקי 

הווייתי בהילינג  / גליה א.א.


צועדת אני במשעולי חיי

סופרת דרכיי

מחפשת סימניהן בהווייתי

מחשבת לכף זכות

את ביצועי ומכמוני

מדברת לעצמי בקול

מרימה ידיי בביטול,

פורסת אותן לקלוט את אור

האנרגיה הקלועה ביקום

ומברכת בליבי, ומבקשת

צועדת במשעולי חיים

לא פוסעת אחור,

לא מתנדנדת במחשבותיי

לא פוסחת.

יודעת היכן פסחתי,

ולא קיימתי

הצ'אקרות מדברות אלי,

צבעי ההילה מספרים לי סודות.

ואני את מתנותיי מחלקת  בלי

תמורה, כי זו האהבה.

 ‏                                                           18/09/2015

 

תגובות