שירים

נקודה שבלב

והיית מהלך בין הטיפות

מפזר אהבות קטנות אל הרוח

המייבשת דמעותיך

ואותך דומעת ברוב אהבה

 

עטוף בהיותך חשוף

תחת שמי העולם

הממטיר על ראשך

מחיבוקי ברכותיו

רחמים

 

שיערך סתור

בגדיך בלויים

והחיוך שלך

שולח בך

קרני אור קטנות

להאיר בהן

את חשוכי הפנים

 

דמעות בעיניי

על הרגש שדומם לפעמים

ואין לו לעולם ממה לקבל חיים

כאשר חסרים בו לבבות פועמים

תגובות