שירים

כוויות

אני פורסת את האהבה שלנו לשתיים
זו שהתחילה כשהייתה לנו אמונה בה
וזו- כשהפסקת להאמין בנו
החלק הראשון צורב בי כוויות של אדום
החלק השני מפורר לי את הלב לשאריות
ובהווה 
אני נמנעת מלגעת בעצמי איפה שנגעת
כי זה החלק השורף באמת
הנגיעות שלך בתוך הלב שלי

תגובות