שירים

באתי היום לשיר לך-ירושלים

עוד לא זכיתי
להלך בשבילייך
ושפתיי-
עדיין לא נשקו
כתלי סלעייך,
חולות הזמן
כיסו לי נתיבייך
ולב של אבן
צורב את שפתיי
בלהט שמשותייך.
ובאתי היום לשיר לך
בצל אילן ותכלת
לרקום איתך חלום
לבנות אותך
לזכור אותך כקדם,
ואני עוד ההלך
כורע תחת יופייך
נושא עוד כאבייך
ובדמעתי מחונן
את רגבי עפ רייך.

תגובות