מרים מעטו

שירים
יחד בשניים
מרים מעטו / שירים - 11/08/2021 13:13
75
צפיות
הודעות
ציטוט-דרך
מרים מעטו / הודעות - 10/08/2021 12:58
93
צפיות
שירים
הייתי פרח
מרים מעטו / שירים - 09/08/2021 07:26
59
צפיות
הודעות
ציטוט-קול פנימי
מרים מעטו / הודעות - 08/08/2021 22:32
88
צפיות
הגיג-כשלונות -ציטוט
מרים מעטו / הודעות - 06/08/2021 07:57
78
צפיות
שירים
מיתר רוטט
מרים מעטו / שירים - 05/08/2021 09:51
78
צפיות
שיר פילוסופי
מרים מעטו / שירים - 02/08/2021 16:45
83
צפיות
שלושה הגיגים
מרים מעטו / שירים - 01/08/2021 16:31
71
צפיות
הגיג-אני יודעת
מרים מעטו / שירים - 29/07/2021 09:27
79
צפיות
סיפורים
הרהורים לעת ערב
מרים מעטו / סיפורים - 26/07/2021 19:18
78
צפיות
שירים
הדופק של החיים
מרים מעטו / שירים - 21/07/2021 13:42
68
צפיות
ירושה
מרים מעטו / שירים - 19/07/2021 21:01
82
צפיות
תודה
מרים מעטו / שירים - 08/07/2021 09:15
80
צפיות
ילדת פרא
מרים מעטו / שירים - 06/07/2021 11:35
97
צפיות
מיתרי הלב
מרים מעטו / שירים - 03/07/2021 23:07
90
צפיות
103
צפיות