שירים

הגיעה העת (חיבוק עכשיו)בין לבין הגיעה העת 

שנערוך את הדברים

-ההם שנאמרו, אתה יודע

שלובנו, שנרקחו בסערת

הימים, בתי קפה בהם ישבנו

וחרצנו גורלות של שעות אחר

צהריים, ושמשות מאוחרות

הציצו נבוכות על דברי חכמה

שבהם נוהג היית להתהדר, אה
 
 כן- ואני מסכים לגבי אותה שיחה

בבית הקברות של קבוצת כינרת

מעל קברה של רחל, שבמהלכה 

:חיבקת אותי ולא אמרת דבר,

ואני את החיבוק הזה לקחתי לדרך

והגם שטרם חזרתי- אגיד לך

שלא היה צורך שתגיד לי מילה,

-שריח זיעת יוני ההיא שנדף מחולצתך

אני מהרהר בו עד היום במונחי חוכמתו

של ניטשה ואיני אומר אף מילה מיותרת-

:מעבר לציון העובדה שהייתי רוצה עוד

חיבוק עכשיו, להירגע. להפנים.לדעת-

שאלה פני הדברים.

 

תגובות