שירים

עד שבאת


עד שבאת

נושא ונותן הייתי עם

ימות אבק שחונים, מהלכים

בין לבין, הן תדעי דרכן

של רוחות נודדות וחסרות מנוח.

ואני עימן

הולך - ומקל נדודים בידי,

תוהה אודות יופיים של  

כרי דשא , ועד שבאת

היה סיפק בידי ללמד

זמני זריחות ושקיעות.

ובלילות ארוכים מנשוא מצאתי

זמן איכות של שיח כוכבים

ובשורות מתרחקות ומתקרבות,

ואין יודע פרקי זמנן -

עד שבאת.


ומכשבאת  ,

הריני מהגג איתך סיפורי ילדים

וכאשר תגדלי, מן הסתם-

תספרי לי סיפור או שניים

על שקיעות ביפו, 

ספינות רחוקות-

וסודות קטנטנים.
תגובות