שירים

איש נסתר - לפינת הנסתר והגלויאיש נסתר בתוך עצמו,

 שומע -

את אשר מצווים לו חייו,

ולבו

כבד מן הדרכים 

יגעות האין מוצא -

שאין שמש להאירן ,

ולילות שוקעים 

חפויי תמהון ,

 והמולת -

הפשרות הבלתי נמצאות.


איש הולך בתוך הדרכים ,

גלוי אל מסתוריו, 

ושמש-

ממאנת לעלות.

ורק תובנותיו מחייכות ,

כערימות תותים

סמוקים, אדמדמים-

מאשר לא ייקטף מחר.


תגובות