שירים

העוטף את עזה

העוטף את עזה
האמור לעטוף את העולם ברחמיו
עמד מנגד כשכלי משחית
פגע בילד המתוק
שמול תמונתו במדי התכלת של ארגנטינה
עם מספר עשר של ליונל מסי
(יש להניח שאעביר לו קישור)
אני נגרר לתהיות אפוקליפטיות
מלוות בהבזקי נספחים
(ג'ון מהדעאש.בתי משפט של החמאס ברחוב.
נשים יאזידיות בתוך כלוב .ועוד ועוד)
שהילד שנותר בתוכי ממאן לראות,
וגם לא נותרו בו אנרגיות אחרונות
לכנוס רגעי חסד של כתיבת שיר
של געגוע או אהבה.ומה שביניהם.

תגובות