שירים

אני מעולם לא הייתי שפויה, את אומרת

אני מעולם לא הייתי
שפויה,
את אומרת.
ובבקר תיעורי כמו -
לא היו
דברים באישון ליל.
כמו לא-
 נגעו דברי ההסבר
זה בזה.
כמו לא ירד הגשם.
כמו לא נאגרו , 
ברוטינה קבועה -
מייסרת,
מזכרות של כאב-
בגופך.
במחבואי לבך. 
כמו לא נותרה
 תשוקה-
בחצרות אגנך.

והנותר-
בתמיהתו ייוותר,
ואשר אבד-
אבד,
ואהבה
 ואין הסבר לה-
לא תשוב 
עוד 
לעולם. 

ובקבוק יין נטוש
ינוח 
כזכרון כואב-
על משכב
הנשכחים

תגובות