שירים

הצל

                                                                    

                                                                 נרדם האור , נמוג בדד
                                                                  נדם שאון קולות עמל
                                                                   אבד יומו , לילו נרעד
                                                                    נשא תפילה ולא שאל

                                                                   הרכין ראשו ושב הצל
                                                                    יומן חייו , תלוש מצהיב
                                                                    עפים דפיו , עלה קמל
                                                                    שואל קולו, ואין משיב

                                                                    עטוף יראה, חיפש מקלט
                                                                    חרד, נודד, הצל לא מש
                                                                    עלתה רוחו, נשבה בלאט
                                                                    פניו קפאו, מגע לא חש

                                                                    באין מילים, ביקש חמלה
                                                                    בהבל פה , חלום נשטף
                                                                    לדמות הצל, חרבו נפלה
                                                                    עלה חייו נתלש , נקטף

תגובות

גלי צבי-ויס / עלה חייו נתלש, נקטף / 18/05/2014 19:34
אבי ארמה /                           / 19/05/2014 14:17
אבי ארמה /                           / 19/05/2014 14:34