שירים

מרחב התודעה הציבורית


מרחב התודעה הציבורית

הוא אסופה

של מושגי מפתח מרשימים

כ"מודעות פוליטית" שנעה 

לאורך סרגל של זרמים,

יש בה אסכולות המעודדות

קולקטיביות רעיונית

ומבטאות קונצנזוס סוציאליסטי

ומנגד קבוצות המצדדות

בחזירות קפיטליסטית

וב"שאר ירקות".

יש כאן מקבץ, לעתים מבדח,

יש תפישה מול תפישה,

ואני תוהה, ביני לביני,

האם במרחב התודעה משתלבים 

גם את ואני, לאורו של ירח,

יחד עם זרם התשוקה?

תגובות

גלי צבי-ויס / אסופה של מושגי מפתח מרשימים / 07/04/2014 08:43
אודי גלבמן / אייזיק יקר...במרחב התנ� / 07/04/2014 14:20
זיגי בר-אור / לתגובתך. / 07/04/2014 18:18
אילנה בר שלום / מרחב התודעה הציבורית / אייזיק / 07/04/2014 18:46