שירים

הטרדה מינית

   הטרדה מינית

 

רוצה להביט לך ישר לעיניים

בשיחה כנה ומכובדת.

את במחשוף יותר מנדיב

מגלה טפחיים חצופים

מגרים מבט.

 

מנסה בכל מאודי

להסיר עיניי משביל גאונך,

חושש תהיי מוטרדת נבוכה

הן אני מנהל ואת הכפופה.

 

מוחי מצווה שאסור

ועיניי בציות עיוור

משתדלות להשיר בך מבט

מעל לאופקייך הנאים.

 

לא מצליח להתרכז

במילותיי ומילותייך

הן כל משאבי הושקעו

בלחמוק ממלכודת,

ההטרדה המינית.

 

מעניין מי כאן המוטרד?

 

 

 

        ©כל הזכויות שמורות ליצחק רייויט

 

 

 

 

 

 

תגובות