אתיקה

ועדת האתיקה

ועדת אתיקה –דרך המילים

 

1-כללי:

 

הוועדה לא תגביל את חופש הביטוי אלא תבצרו ותשמרו.

 

הוועדה תפעל למנוע שרירות לב  ודעת יחיד בקבלת החלטות.

 

2-מטרות הוועדה:

 

א. הוועדה תפעל למען החברים הרשומים באתר דרך המילים ותבסס את זכויותיהם לפעול וליצור.

 

הוועדה יונקת סמכויותיה בשליחות חברי האתר הרשומים ולמענם, ולפיכך תינתן עדיפות  ליוצרים הרשומים על פני אורחים.

 בסמכות הוועדה להסיר בנחרצות הודעות אורח שיש בהן, ולו במשתמע

או בעקיפין ניסיון לקנטר יוצר, וגם להסיר הודעות אורח לפי בקשת היוצרים הרשומים.

 

ב. לוועדה מנדט להסדיר ולהתערב ,בזמן אמת, בהתדיינות חברים רשומים באתר, בפרט במקרים של  פגיעות אישיות, ולהניח עקרונות להמשכו של הדיון.

ג. הוועדה תחליט על אופן הטיפול בהשמצות אישיות של יוצרים באתר,

 ותפעל לתת מענה הולם, והגנות, לחברי האתר כנגד השמצות.

  לוועדה הסמכות, במקרים שתמצא לנכון, לבקש פרטים מחבר אודות

 טענותיו על  השמצות ולקבוע דעתה אודות משמעותם.

 

ד. הועדה תשמש בורר בין "ניצים" באתר. 

 

ה.  תוצאות דיוני הועדה יועברו ישירות לפונים.  במקרים בהם הדברים היו     גלויים לכלל החברים  תפרסם  הועדה חוות דעתה כולל ממצאים ומסקנות.

ו. לוועדה סמכות לפנות לחבר מהאתר להתריע בפניו על התנהגות בלתי הולמת, במקרים חריגים וקיצוניים בהם החבר ממשיך בהתנהגות זו,

סמכות הועדה לבטל חברותו ולחסום את אפשרויות הכניסה לאתר לתקופה קצובה ואו בכלל.

ז. הוועדה תפעל לשמור על פרטיות החברים וצנעת חייהם מהפצת שמועות. הוועדה תתייחס באתר לחברים הרשומים רק לפי השם שלהם באתר, ולא תעשה כל אאוטינג (החצנה) לפרטים אישיים שאינם גלויים באתר, עבור כל חבר שהוא.

ח. כל עוד תגובת החברים היא לגופה של היצירה, ולא לגופו של הכותב, הוועדה לא תתערב ולא תביע דיעה, כדי לאפשר ביקורת חופשית לגמרי ליצירות. אלא שגם זו צריכה להיות נטולת מילים בוטות ופוגעות במיוחד (לדוגמא אפשר בהחלט לכתוב "יצירה גרועה מאוד", אבל ביטויים כמו "תת-רמה" "זבל של שיר", אינם הולמים).   

 

 

          הוועדה מקווה כי ידיה יהיו חסרות עבודה...

יצירת קשר עם הועדה
 

 

תגובות