שירים

קההת מחשבותרחוקה מלחלום
קרובה לתהום
מהרהרת עליו במחשבותיה
כעוגן כבד על כתפיה
רפויית תחושות
קההת מחשבות
מנסה להדוף
את תיאורו, להרחיקו
ותוגה מחלחלת ללבו
לנוכח עצבות מילותיה
הזועקות מנפש פנימה

תגובות