שירים

הספינה שטה


והספינה שטה, במורד הנהר,

"תסגור" אמר לי רב החובל,

"תקשור", זה בנפשנו.

חייכת אלי בעיניים נוצצות,

לא הרחתי סכנה והספינה שטה,

לאיטה,

אהבתי אותך בכל מאודי,

לא הרחתי סכנה

והספינה שטה.

תגובות