שירים

דקת דומיה

 
דקת דומיה
 
עוד דקה תִּשמע הצפירה
לא רציתי לעמוד בה לבד
וראיתי אותה באה,
היא התקרבה אלי
ידעתי שעוד רגע קט
יעטפו אותי זרועותיה.
הצפירה קטעה את התקדמותה
גם המכוניות עצרו - כִּיבּוּ מנוע
עמדנו.
הבטתי בה ממרחק
הקול הצורמני הדהד בדממה,
ואולי זו לא היא?
אבל גופי כָּמַה אליה
חיפש נחמה.
הצפירה נמשכה
ואני הרכנתי ראשי
ולחשתי את שמותם
אוֹלֶש
מַרִישָה
פַּבֶל
שָבְּסִי
משֶה
בְּרוֹנְיָה...
ולחשתי יתגדל ויתברך שְמֵי...
עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל
והוספתי בסוף - אמן.
הצפירה דאכה ונאלמה
מכוניות צפרו
לזו שהתמהמהה להתניע
העולם חזר
לחוסר הסובלנות הרגיל.
ואני התכנסתי אל בין זרועותיה
המנחמות
שחררתי את הנשמות שהיו אתי
קראתי דרור ללבי
והיה לי טוב.
 
 
 

תגובות