שירים

יגעת ומצאת

 

יגעת ומצאת

 

יש הנעורים לממש דברים בהיותם לחוצים

 

ויש הדואגים לממש הישגים מהיותם חרוצים

 

כולם זוכים לפתרונות

 

אולם לטורחים יתרונות

 

וההנחה המתבקשת שההצלחה מתממשת ליותר נמרצים.

תגובות