שירים

מחפש בנרות

מחפש בנרות

 

כשבידי נר כיהודי המהדר בבדיקת חמץ

 

אבקש ראיות שיש בריות המוכנות להתאמץ

 

בהגשת עזרה

 

לזולת בצרה

 

וכשאווכח בנוכחותן אשמח אותן לליבי לאמץ.

 

תגובות