שירים

אישי ביותר

אישי ביותר

 

אמנם כשאתעשר לכולם אאפשר ליהנות מעושרי

 

והריני מודיע שאינני מציע לאיש מאושרי

 

שהינו לעד איתי

 

ואינו מיועד לזולתי

 

ואושרי במשפחתי הצרי לנשמתי ושמירת כושרי.

תגובות