שירים

אילוצים

 

אילוצים

 

העולם מרשים אולם האנשים יופיו מחמיצים

 

מהיותם טרודים ולמחייתם משועבדים ולעמול נאלצים

 

והעולם הנהדר שלפניהם

 

נעלם ונעדר מעיניהם

 

ומשהסתיימה מלאכתם עמומה ראייתם ואבריהם רצוצים.

תגובות