שירים

כל המוסיף גורע

כל המוסיף גורע

 

הדיווחים המתפרסמים על רוצחים וסמים חדשות לבקרים

 

מפרטים בפנינו פרטים שלדאבוננו שלוותנו מפירים

 

וקריאתי לעיתונאים

 

הבלתי נלאים

 

שיידעו אותנו אך ימנעו מאיתנו פרטים מיותרים.

תגובות