שירים

הפסל הפסול

הפסל הפסול

 

פסל נודע הפוסל אהדה לכלל הברואים

 

קופים שלושה המשקפים גישה המתאימה לרשעים

 

המבטיחים שלוה ואושר

 

לזונחים אהבה ויושר

 

כאשר לדעתי האושר האמיתי כשלזולת מסייעים.

תגובות