שירים

מפסידנים ומצליחנים

 

מפסידנים ומצליחנים

 

הצער אמיתי כשפער חברתי מוביל למחאה

 

שיכולה להיות עילה לבריות הנגועות בקנאה

 

וסוברות שמקופחות הן

 

מהאחרות שמצליחות מהן

 

והמבטיח שויון, מוכיח הנסיון חוטא בהונאה. 

תגובות