שירים

הערה לשם הארה

הערה לשם הארה

הערה נכונה כשרה בעינה לשם הארה

ובהיותה מוצדקת אתה בשקט תקבלה כהארה

ומעידות הבריות הלומדות מטעויות

ששינו דרכן

ונהנו מערכן עד מהרה.

תגובות