שירים

ככה לא בונים עורף

ככה לא בונים עורף

 

עשן השריפות המחניק

העולה ממקלטי השררה והשלטון

כשנפילות אין ספור של אטימות

חורכות פיסת השפיות האחרונה

אני זועק:

"ככה לא בונים עורף".

 

חיילי עורף הגנה לישראל

זקנים ,נשים וטף

שכולם גאים בעמידתו

הושלכו למוזרה שבמלחמות

ללא ציוד "קרבי" מתאים

ללא סעד רווחה ומקלט

ויש קול ואין מושיע.

 

"ככה לא בונים עורף".

 

©כל הזכויות שמורות ליצחק רייויט

 

 

 

 

תגובות