שירים

הרוכל

 
 
הרוכל
 
בקיץ וּבַחוֹרֶף
תמיד באותה חליפה אפורה
עם דשים רחבים
ועל ראשו כובע קסקט אפור,
הוא עובר מדלת אל דלת
גורר מִזְוָדָה חומה
קשורה בחבל.
ושם בפנים מקופלים כל חייו,
ארוזים עם -
מחטים וסיכות,
חוט לבן
כפתורים
וגומי לתחתונים.
הוא מקיש על דלתות נעולות
מנסה למכור את רסיסי חייו
קשורים
בשרוכי נעלים חומים ושחורים,
טמונים בעמקי מזודה
קשורה בחבל.
דלת אחר דלת
נטרקת בפניו.
אין קונים
לחוט לבן
לכפתורים
לשרוכים שחורים
לרסיסי חיים...
 

תגובות